Persoonlijke begeleiding voor jongeren

Persoonlijke begeleiding

Wanneer je volgens de wet volwassen wordt komt er veel op je af. Hierbij kan je moeilijkheden ervaren. Dit kan zijn rondom het regelen en beheren van je financiën, werk, school, instanties benaderen, administratieve taken, sociale contacten en alle andere aspecten van het leven. Wij willen hierin een helpende hand bieden om je te begeleiden naar een zelfstandige volwassene. Dit willen we doen door je te ondersteunen in de moeilijkheden die er spelen en samen te zoeken naar mogelijkheden en daarbij handvatten te bieden om je verder te helpen. Door middel van coaching in je dagelijks leven en training in budgetbeheer kunnen we je sterk maken en overzicht bieden. Wij staan voor je klaar!

Doelgroep
De doelgroep bestaat uit jongeren (jongens en meiden) van 18-27 jaar met o.a. langdurige, complexe en meervoudige problematiek maar ook jongeren die 18 zijn geworden en hulp / ondersteuning nodig zijn met financiën en andere dagelijkse levensbehoeften.

Aanpak
Individuele Begeleiding van jongeren verloopt in de volgende stappen.

Contact leggen met de jongere.
Een afspraak plannen voor een keukentafel gesprek met de afdeling WMO van de desbetreffende gemeente.
Het contact met een jongere komt vrijwillig tot stand (dat wil zeggen via de jongere zelf, via de jongerenwerker of via het netwerk van (één van) beiden), of verplicht via een doorverwijzing.

Gegevens verzamelen en vastleggen. De persoonlijk begeleider verzamelt en checkt persoonlijke gegevens, contacten van de jongere met instanties en contactpersonen en andere bronnen. Deze informatie legt de jongerenwerker vast in een dossier.

Doelen bepalen. Doelen en resultaten worden zo concreet mogelijk beschreven. De begeleider en jongere spreken af waarop resultaat geboekt wordt en op welke termijn. De begeleider communiceert de doelstellingen met de netwerkpartners en stemt af wie welke rol hierin speelt.

Plan van aanpak. In het plan van aanpak worden met de jongere stappen besproken en afspraken gemaakt.

Resultaten en evalueren. De begeleider beschrijft de inspanningen en resultaten en bespreekt of de jongere behoefte heeft aan een vervolgcontact . Een afronding, een beëindiging en een doorverwijzing na een traject worden altijd geregistreerd. Zo wordt duidelijk dat Individuele Begeleiding een belangrijke schakel is in de keten van begeleiding en hulpverlening.

Corona update

Helaas zijn we met elkaar nog weinig verder gekomen en dienen we ons nog meer te houden aan de maatregelen. Een avondklok is natuurlijk een verschrikkelijk iets maar wij hopen dat we met elkaar de schouders eronder kunnen zetten en dat we deze crisis op korte termijn achter ons kunnen laten.... lees verder »

Aangepaste inloopspreekuren en afspraken

De maatregelen worden vanaf vanavond 22.00 uur weer aangescherpt, hierdoor zijn we genoodzaakt om onze deuren te sluiten voor publiek. Daarnaast zullen er de eerste 4 weken geen fysieke herhalingsafspraken worden gemaakt. Intakes worden ingepland in een ruime spreekkamer met tussenscherm. Wij hopen u over 4 weken betere berichten te kunnen geven maar vooral blijf gezond en houd rekening met elkaar! Met vriendelijke groet, namens het team van SchuldSupport en Mentoring B.V.... lees verder »

Deze website werkt het beste als u de cookies voor social media en statistieken accepteert.