Beschermingsbewind

De tarieven voor het bewindvoerderschap zijn vastgelegd door het LOVCK, het Landelijk Overleg Voorzitters Civiele- en Kantonsectoren. Hier mag een bewindvoerder niet van afwijken. De tarieven die voor beschermingsbewind zijn vastgesteld voor 2015 kunt u in onderstaande tabel vinden.

 

Een persoon

(Echt)paar

Deze tarieven zijn inclusief 21% BTW. Voor echtparen heeft het LOVCK bepaald dat een opslag van 20% mag worden berekend bovenop het standaardtarief. Daarnaast rekenen wij, met toestemming van de kantonrechter, voor werkzaamheden die niet vallen onder het normale bewind, een uurtarief van €77,14. Voor overige werkzaamheden zoals bijvoorbeeld inkomensbeheer, schuldbemiddeling via de advocaaat en werkgeversondersteuning, houden wij andere tarieven aan, deze kunt u bij ons kantoor opvragen.

Wanneer uw inkomsten ter hoogte zijn tot maximaal 120% van de bijstandsnormen worden de kosten voor het beschermingbewind vergoed vanuit de bijzondere bijstand via uw Gemeente.