Draad Advocaten
Naast de samenwerking van Schuldsupport met Mentoring binnen Welzijnszorg Groei werken wij nauw samen met een advocaten kantoor Draad Advocaten en een incasso bureau.
Voor meer informatie: www.draadadvocaten.nl

NBPM
Daarnaast zijn wij lid van de NBPM, De NBPM is opgericht om gezamenlijkheid te zoeken in de manier van werken. Maar zeer zeker ook om de kwaliteit van de professionele mentor vorm te geven. Er was voor velen onduidelijkheid over de taken van een professioneel mentor, wat moet je nu wel of niet doen. En aan welke eisen moet een professionele mentor voldoen. De leden die bij de NBPM zijn aangesloten staan voor kwaliteit in hun werkzaamheden als mentor.
Voor meer informatie: www.nbpm.nl

NBBI

Alleen voor de beste bewindvoerders & inkomensbeheerders, De Nederlandse Branchevereniging voor Bewindvoering en Inkomensbeheer (NBBI) is de poortwachter voor kwaliteit bij financieel beheer. Daarnaast behartigt het de belangen van haar leden. voor meer informatie:http://www.nbbi.eu/

Van der Maas & Verhoog Advocaten
Van der Maas & Verhoog Advocaten is een jong en dynamisch kantoor met een no-nonsense cultuur. Professionaliteit, begrijpelijke taal en klantvriendelijkheid vinden wij belangrijk. Poeha en blabla niet.
Voor meer informatie: www.vandermaas-verhoog.nl

SUN Groningen
Stichting Urgente Noden (SUN) Groningen wil dat hulp in nood niet van toeval afhankelijk is. We vinden dat alle Groningse burgers deel moeten kunnen nemen aan de samenleving en dat niemand buiten de boot mag vallen.
Voor meer informatie: www.sungroningen.nl

Lefier
Wij zijn Lefier! Een woningcorporatie met ambities in Noord-Nederland. Met vestigingen in Groningen, Hoogezand, Stadskanaal, en Emmen. We zetten ons elke dag in voor betaalbaar wonen in goede buurten en wijken. Klantgericht en betrokken bij de samenleving.
Voor meer informatie: www.lefier.nl

Maxima
Maxima is voor mensen met een WWB of Wajonguitkering of een langdurigheidstoeslag.
Ook mensen zonder uitkering met een laag inkomen (bijv. ZZPers) tot 110% bijstandsnorm zijn welkom. Deze bezoekers komen met een verwijsbrief van een maatschappelijke instantie, zoals Maatschappelijk Werk, GKB of Humanitas.
Voor meer informatie: www.kledingbankmaxima.nl

Veur Noppes
Veur Noppes biedt minima een (gratis) helpende hand voor een menswaardig bestaan.
Iedere vrijdag kunnen onze klanten tijdens de uitgifte van de Voedselbank Zuidoost Groningen
op verschillende locaties kleding uitzoeken. Velen moeten leven van een minimaal inkomen of
weekgeld. Hierdoor is er geen geld over voor de aanschaf van kleding, meubilair of andere
huishoudelijke goederen.
Voor meer informatie: www.veurnoppes.nl

Stichting Armslag

Stichting Armslag is een particuliere organisatie die ten doel heeft om op een duurzame manier te investeren in de participatie en ontwikkeling van mensen die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen.
Stichting Armslag tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het voeren van een inbreng- en weggeefwinkel waar mensen goederen kunnen inbrengen. Deze goederen kunnen bestaan uit: kleding, speelgoed, kleine huishoudelijk artikelen

Mensen met een inkomen tot 120% van het minimumloon krijgen een klantenkaart
voor gratis kleding. Alle mensen kunnen bij ons kopen omdat we geen enkele subsidie krijgen en inkomsten nodig hebben om de winkel draaiend te houden.