Inkomensbeheer

“Gecertificeerd inkomensbeheer in Stadskanaal en Groningen!”
Wij zetten preventief inkomensbeheer in om een problematische schuldsituatie te voorkomen. Wanneer u niet meer in staat bent om uw schulden te betalen of waarin u bent opgehouden met betalen zetten wij inkomensbeheer in om de situatie te stabiliseren.
Een problematische schuldsituatie ontstaat niet van de één op de andere dag. Hier gaat een traject aan vooraf. Voordat schulden problematisch worden, doorlopen veel huishoudens een stadium waarin er al sprake is van een beginnende schuldsituatie.

“Wacht niet, grijp in voordat het te laat is.”

Aan het laten beheren van uw inkomen zijn voorwaarden gesteld. Deze voorwaarden kunt u hier bekijken.

Doel en looptijd
SchuldSupport heeft als doel om uw financiële huishouding weer op orde te krijgen én te houden! Tevens zal er in veel gevallen een schuldregeling worden opgestart. Om dit doel te bereiken bieden wij naast het regelen van schulden inkomensbeheer aan. De duur van het inkomensbeheer is na uitspraak of akkoord van het minnelijk traject of het wettelijke traject in principe 36 maanden, de looptijd van inkomensbeheer kan vanzelfsprekend verlengd worden.

De voornaamste taken van uw inkomensbeheerder zijn:

– Het betalen van uw vaste en variabele lasten
– Reserveringen voor periodiek terugkomende lasten
– Uitbetalen van leefgelden
– Het reserveren indien nodig van afloscapaciteit
– Het opmaken van betalingsregelingen